TARJOAMANI PALVELUT

 

Järvi-Suomen Nuohous palvelee asiakkaita vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla Mikkelin seudulla ja lähikunnissa.

Säännöllinen nuohous on tärkeää, jottei savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte aiheuta tulipalon vaaraa. Nuohouksesta hyötyy myös taloudellisesti, kun polttoaineen kulutus pienenee ja täydellinen palaminen tehostuu. Nuohoustyön tavoitteita on paloturvallisuuden ja energian taloudellisen käytön lisäksi ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, ympäristönsuojelua unohtamatta.

Nykypäivänä ihminen viettää ison osan elämästään sisätiloissa, joten mahdollisten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen tietyin väliajoin on terveyden, hyvinvoinnin ja paloturvallisuuden kannalta tärkeää. Järjestelmiin kertyy ajan myötä monenlaisia epäpuhtauksia, kuten siitepölyjä, huonepölyä, mikrobeja, bakteereja, homesieniä sekä savu- ja käryjäämiä.
 


Tulisijojen sekä hormien nuohous

  • Pelastuslain mukaan vakituisten asuntojen tulisijat tulisi nuohota kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnoissa puolestaan kolmen vuoden välein. On kuitenkin muistettava, että ratkaisevinta nuohousväleissä on se miten usein tulisijoja käytetään. Joitain tulisijoja voi olla hyvä nuohota useamminkin, jos niitä käytetään runsaasti. Talvi on myös hyvää aikaa nuohota, eikä tulisijan lämmittäminenkään ole este nuohoukselle. 

Tulisija- sekä hormitarkastukset

  • Nuohooja huolehtii asiakkaidensa paloturvallisuudesta puhdistamalla ja tarkastamalla samalla tulisijat ja niiden savuhormit tietyin aikavälein. Tulisijojen ja piipun kunnon tarkastaminen on tärkeä osa nuohoojan työtä ja hoituu kätevästi nuohouksen yhteydessä. Tarkastus kannattaa tehdä myös ennen käyttöönottoa, jos tulisija on ollut vuosia käyttämättä.

Keskuslämmityskattiloiden puhdistus

  • Keskuslämmityskattilan säännöllinen nuohous alentaa merkittävästi kiinteistön lämmitykskuluja. Kattilan seinämiin kertynyt noki ja tuhka muodostavat eristävän kerroksen kattilan tulipinnoille, joka haittaa lämmön siirtymistä veteen ja alentaa näin kattilan hyötysuhdetta. Polttoaineen/puun kulutus lisääntyy nokikerroksen paksuuden mukaan.

Ilmanvaihtokanavien puhdistukset

  • Hyvin toimiva puhdas ilmanvaihto on tärkeää niin asukkaiden terveyden kuin kiinteistön kunnonkin kannalta. Ilmanvaihtojärjestelmiin kertyy ajan myötä monenlaisia epäpuhtauksia ja ne kannattaakin puhdistaa vähintään 10 vuoden välein. Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä parantaa sisäilmaa ja poistaa haitallista kosteutta rakenteista pitäen kiinteistön paremmassa kunnossa. 

Opastus ja neuvonta

  • Merkittävä osa nuohoojan työstä on asiakkaiden opastusta ja neuvontaa erilaisten tulisijojen turvalliseen, ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen käyttöön.